Τι είναι το e-learning accounting better (e-lab)

Το e-lab είναι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη λογιστική του Κέντρου Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). To e-lab αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην εκμάθηση της λογιστικής η οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση των εννοιών με απλό και κατανοητό τρόπο που συνδυάζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία με την πρακτική εξάσκηση. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος βασίστηκε στην εμπειρία του Κέντρου Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης από παρόμοια προγράμματα, στη συμβολή των καθηγητών, των ειδικών επιστημόνων και των στελεχών της αγοράς που συμμετέχουν σε αυτό, καθώς και στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Το e-lab παρέχει ποιοτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό λογιστικής, με άμεση και ταυτόχρονα αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται τόσο από γενικά όσο και από πιο εξειδικευμένα μαθήματα λογιστικής, που συνδέουν με άρτιο τρόπο τη θεωρία με την πράξη. Τα μαθήματα αυτά εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται καλύπτοντας τη συνεχή ανάγκη για αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, με σκοπό να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. 

 

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.