Στόχος του e-lab

Το e-lab έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό, φιλικό και προσομοιωμένο περιβάλλον στη λογιστική, με τη χρήση της σύγχρονης διαδικτυακής τεχνολογίας, εξυπηρετώντας τόσο τους σκοπούς της βασικής εκπαίδευσης, όσο και της δια βίου κατάρτισης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αποσκοπεί στην παρουσίαση των εννοιών της λογιστικής με απλό και κατανοητό τρόπο που συνδυάζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία με την πρακτική εξάσκηση. Η ιδέα στην οποία βασίζεται το e-lab είναι να βοηθήσει το χρήστη να κατανοήσει τη λογιστική μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων και ταυτόχρονα να την εξασκήσει βήμα-βήμα σε ένα φιλικό, εικονικό εκπαιδευτικό λογιστικό περιβάλλον, αποτελούμενο από ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων