Τιμολογιακή Πολιτική

Το κόστος του εκάστοτε μαθήματος του προγράμματος είναι 390 ευρώ και οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην συνέχεια εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου. Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην λογιστική, e-lab, συμμεριζόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, δίνει τη δυνατότητα σε πολύ περιορισμένο αριθμό φοιτητών και ανέργων να παρακολουθήσουν κάποιο από τα μαθήματα του προγράμματος με έκπτωση της τάξης του 50%. Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που δικαιούνται την ανωτέρω έκπτωση, είναι περιορισμένος και αποτελεί το 10% των συνολικών συμμετεχόντων του εκάστοτε μαθήματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διδάκτρων σε περίπτωση ομαδικών εγγραφών εργαζομένων, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα στον οποίο ανήκουν. 

Τυχόν αποτυχία πληρωμής των διδάκτρων συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό του εκπαιδευομένου από το υπόλοιπο του προγράμματος και τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης. Επιστροφές διδάκτρων δεν πραγματοποιούνται μετά την έναρξη των τμημάτων. 

 

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων