Τρόπος Διδασκαλίας του e-lab

Το e-lab αξιοποιώντας τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης, παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό υλικό, μέσω ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη. Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο για τους εκπαιδευόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word, powerpoint, pdf, excel) στην πλατφόρμα του μαθήματος, περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος, παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσής του.

Από τη στιγμή που ο εκπαιδευόμενος γίνεται δεκτός στο πρόγραμμα, δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα του e-lab, μέσω του οποίου του παρέχεται πρόσβαση στο μάθημα ή μαθήματα επιλογής του. Στα πλαίσια του κάθε μαθήματος θα αναρτάται στην πλατφόρμα, σε εβδομαδιαία βάση, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό του υπεύθυνου διδάσκοντα. Από την έναρξη των μαθημάτων, οι διδάσκοντες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα e-lab, παρέχουν συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για επίλυση αποριών και λοιπών ζητημάτων.

 

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων