Σε ποιους απευθύνεται το e-lab

Το e-lab απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της λογιστικής ή να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε ειδικά και σύγχρονα θέματα λογιστικής. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί ιδανική λύση για όσους δεν γνωρίζουν αλλά θέλουν να μάθουν λογιστική, για όσους είναι απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών τμημάτων (νομικοί, μηχανολόγοι κ.τ.λ.) οι οποίοι επαγγελματικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα διδάγματα του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, αλλά απευθύνεται και σε όσους έχουν διδαχτεί λογιστική στο πλαίσιο των σπουδών τους και θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Τέλος, απευθύνεται επίσης σε όλους εκείνους που γνωρίζουν εμπειρικά λογιστική και θα ήθελαν να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές βάσεις.

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων