Προτεινόμενοι Συνδυασμοί Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

 

Starters - General

Ο προτεινόμενος συνδυασμός μαθημάτων Starters - General απευθύνεται σε εν δυνάμει εκπαιδευόμενους οι οποίοι δεν γνωρίζουν λογιστική αλλά επιθυμούν να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο, αποκτώντας παράλληλα τόσο βασικές όσο και πιο προχωρημένες γνώσεις λογιστικής.  

i. Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

ii. Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

iii. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

 

Starters - Global

Ο κάτωθι προτεινόμενος συνδυασμός μαθημάτων Starters - Global απευθύνεται σε εν δυνάμει εκπαιδευόμενους οι οποίοι δεν γνωρίζουν λογιστική αλλά επιθυμούν να εξοικειωθούν και να εντρυφήσουν σε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών θεμάτων τα οποία άπτονται της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.  

i. Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

ii. Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

iii. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

iv. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

 

Advanced

Ο προτεινόμενος συνδυασμός μαθημάτων Advanced απευθύνεται σε εν δυνάμει εκπαιδευόμενους οι οποίοι γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της λογιστικής και επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις τόσο της νέας ελληνικής όσο και της διεθνούς πραγματικότητας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις λογιστικές πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση και την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων.

i. Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ii. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

iii. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

 

Practitioners - General

Ο προτεινόμενος συνδυασμός μαθημάτων Practitioners - General απευθύνεται σε εν δυνάμει εκπαιδευόμενους οι οποίοι γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της λογιστικής και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους τόσο με προχωρημένα θέματα σχετικά με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και με πιο πρακτικά θέματα φορολογίας.  

i. Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ii. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

iii. Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

iv. Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων 

 

Practitioners - State of the Art

Ο προτεινόμενος συνδυασμός μαθημάτων Practitioners - State of the Art απευθύνεται σε εν δυνάμει εκπαιδευόμενους οι οποίοι γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της λογιστικής και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικά θέματα φορολογίας και θέματα αρχείων λογαριασμών και παραστατικών πώλησης.

i. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

ii. Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

iii. Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων 

 

Full Package

Ο προτεινόμενος συνδυασμός μαθημάτων Full Package απευθύνεται σε εν δυνάμει εκπαιδευόμενους οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη λογιστική το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες, προχωρημένα θέματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τρόπους ανάλυσης και αξιολόγησης σύγχρονων επιχειρήσεων και πρακτικά θέματα φορολογίας.

i. Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

ii. Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

iii. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

iv. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

v. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

vi. Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

vii. Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων 

 

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων