Εκπαιδευτικές Ενότητες του e-lab

Τα μαθήματα του e-lab αναφέρονται σε διαφόρους τομείς της λογιστικής που στο σύνολό τους καλύπτουν ένα ικανό φάσμα του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου. Η επιλογή τους έχει γίνει με στόχο να επιτυγχάνεται μια ισορροπία μεταξύ βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε εκπαιδευόμενος να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα, αποτελούμενο από μαθήματα που να ικανοποιούν τις προτεραιότητες και τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα το e-lab περιλαμβάνει τα ακόλουθα επτά μαθήματα λογιστικής τα οποία είναι αναπτυγμένα εξαρχής για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία:

Η παρουσίαση των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εβδομάδες προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση τους και να γίνεται καλύτερη οργάνωση του χρόνου μελέτης και εξάσκησης των εκπαιδευόμενων. Κάθε μάθημα αποτελείται από διαφάνειες, κείμενο, σε αρκετές περιπτώσεις βίντεο και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους) ανά ενότητα καθώς και επαναληπτικές ασκήσεις. Επίσης σε κάθε μάθημα παρέχεται έξτρα βοηθητικό υλικό μέσω χρήσιμων συνδέσμων οι οποίοι προσφέρουν υποστήριξη στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική διαδικασία όπως για παράδειγμα links με προτεινόμενα βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ιστότοποι σχετικοί με τη λογιστική και διαδικτυακοί σύνδεσμοι με θέματα νομοθεσίας απαραίτητα για την κατανόηση των νομικών πτυχών του λογιστικού επαγγέλματος.

 

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων