Ακαδημαϊκή Ομάδα

 

Γεώργιος Βενιέρης (Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος)

Ο Γεώργιος Βενιέρης, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Σπούδασε Οικονομικές και Εμπορικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ, 1970) και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Birmingham Αγγλίας, όπου έλαβε Πτυχίο Master Εμπορικών Επιστημών (M.Com, 1971) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD, 1975) από το Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου αυτού. 
 
Έχει διατελέσει Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2007), και Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (1998-2001). Από τις θέσεις αυτές, ήταν Πρόεδρος ή Μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1985-1987 και 1998-2000). Από το 2007 μέχρι το 2009 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής Χρηματοοικονομικής. Από το 2000 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών και Συνδιευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΟΠΑ-ΕΜΠ). Επίσης, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος (1996 - 2001) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ και Μέλος της Επιτροπής μετάφρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS). 
 
Εργάσθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Birmingham Αγγλίας (1973-1974). Εξελέγη Ειδικός Επιστήμων στη Λογιστική (1977), Έκτακτος Καθηγητής Λογιστικής (1982) και Καθηγητής Λογιστικής (1991-2014) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει Διοικητική Λογιστική ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου York στο Τορόντο του Καναδά (1988). Έχει διδάξει και έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πλήθος σεμιναρίων του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ και άλλων φορέων. 
 
Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή επιστημονικά Συνέδρια. Έχει συγγράψει αρκετά διδακτικά βιβλία, έχει εκπονήσει πολλές μελέτες και έχει εκδώσει πλήθος γνωματεύσεων σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά του. Οι περιοχές του ενδιαφέροντός του είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η Ανάλυση των Δημοσιευομένων Οικονομικών Καταστάσεων, η Χρήση των Λογιστικών και Κοστολογικών Πληροφοριών στη Λήψη Διοικητικών και Επιχειρηματικών Αποφάσεων, οι Χρηματοοικονομικές και Ταμειακές Ροές, το Δημόσιο Λογιστικό, η Φορολογία των Επιχειρήσεων, η Διοίκηση του Κεφαλαίου Κίνησης, ο Κρατικός Προϋπολογισμός, κ.ά. 
 

Σάνδρα Κοέν (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

H Σάνδρα Κοέν είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (1996) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2001) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές. 
 
Έχει διδάξει επανειλημμένως τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Λογιστικής Δημόσιου Τομέα, της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Έχει εργαστεί ως μέλος ομάδων εργασίας εκπόνησης μελετών για λογαριασμό της ΕΕΤΤ τόσο στο χώρο τηλεπικοινωνιών όσο και των ταχυδρομείων και είναι επί σειρά ετών σύμβουλος του ΟΤΕ σε θέματα κοστολόγησης. Είναι μέλος στην “Επικουρική Ομάδα Εργασίας για την υιοθέτηση των EPSAS” και Co-chair στο Permanent Study Group ΧΙΙ - Public Sector Financial Management του European Group for Public Administration. Έχει άδεια Λογιστή- Φοροτεχνικού Α’ τάξης από το 2002. Επίσης έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε όπως το e-FISCAL, το e-IRGSP-2 και το FASTER καθώς και σε μια σειρά από εθνικά έργα. Είναι μέλος του Σώματος Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της ΕΛΤΕ. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά όπως: Financial Accountability and Management, Accounting Forum, Omega, European Journal of Operational Research, International Review of Administrative Sciences, Applied Financial Economics, Journal of Applied Accounting Research, Managerial Auditing Journal, The Learning Organization, Global Business and Economics Review and Telecommunications Policy. Ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά και είναι συν-συγγραφέας σε τρία βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Διοικητικής Λογιστικής της Λογιστικής Κόστους και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και σε ένα βιβλίο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS). Στα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η μελέτη της αναμόρφωσης των λογιστικών συστημάτων για το Δημόσιο Τομέα καθώς και η εξέταση της λειτουργίας των συστημάτων διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις.
 

Απόστολος Αλωνιάτης

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1988), στο οποίο δούλεψε ως ερευνητής έως το 1991. Έχει δουλέψει σαν λογιστής, προϊστάμενος λογιστηρίου και οικονομικός διευθυντής σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές  εταιρίες. Παράλληλα εργάζεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο στην επίβλεψη επιχειρήσεων όσο και στην λύση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε θέματα οργάνωσης και μηχανοργάνωσης των οικονομικών τους υπηρεσιών, αλλά και ως σύμβουλος και εμπειρογνώμονας δικηγορικών γραφείων για θέματα φορολογικών προελέγχων και ελέγχων.
Έχει μεγάλη διδακτική πείρα έχοντας διδάξει σε σεμινάρια που διοργανώθηκαν στα πλαίσια του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου), στην ΕΕΔΕ, στο Κέντρο Οικονομικής και Διοικητικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε προγράμματα ΚΕΚ. Από το 1999 έως το 2005 ήταν υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου της εταιρίας IPIROTIKI στο οποίο ήταν και εισηγητής και από το 2005 μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος και εισηγητής στα σεμινάρια που διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα η εταιρία PROSVASIS AEBE. Είναι ακόμη εγκεκριμένος εισηγητής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ). Από το 1999 έως το 2009 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ.,  Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.
Είναι ιδρυτικό μέλος και Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Φορολογικών και Οικονομικών Μελετών. Συμμετείχε στις επιτροπές διαβούλευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ομάδα για το κεφάλαιο  και στην ομάδα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπου και κατατέθηκαν αντίστοιχες προτάσεις. Συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή αναμόρφωσης του ΚΒΣ, στην επιτροπή για Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Ορέστης Βλησμάς

Ο Ορέστης Βλησμάς υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό με ειδίκευση στη Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2001) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2009) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. 
 
Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο και σε επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στα μαθήματα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Λογιστικής Κόστους και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγραμμάτος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions – FASTER). Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα κριτών και έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως είναι: Management Accounting Research, Journal of Intellectual Capital, Global Business and Economics Review, VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται στην επίδραση που έχουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και το νοητικό κεφάλαιο στα λογιστικά μεγέθη και την αποτίμηση των επιχειρήσεων.
 

Βασίλειος - Χρήστος Ναούμ

Ο Ναούμ Βασίλειος - Χρήστος είναι Διδάκτωρ Λογιστικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του ιδίου Πανεπιστημίου και έχει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 
Έχει διδάξει Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο - Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια στο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού (Γενικό Επιτελείο Στρατού) και εργαστηριακά μαθήματα εφαρμογών υπολογιστών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions – FASTER) και έχει εργαστεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο τμήμα οικονομικής αξιολόγησης αιτήσεων. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά όπως το Management Accounting Research, το Journal of Intellectual Capital και το International Journal of Economic Sciences and Applied Research. Επιστημονικές του εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα διεθνή συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών.  
 

Σωτήρης Καρατζήμας

Ο Σωτήρης Καρατζήμας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στη Λογιστική, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ίδιου Πανεπιστημίου.
 
Έχει διδάξει φροντιστηριακά μαθήματα στο αντικείμενο της λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions – FASTER). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά όπως το International Review of Administrative Sciences, το International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, το Global Business and  Economics Review, και το Journal of Human Resource Costing and Accounting. Επιστημονικές του εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα διεθνή συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών. 
 

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων