Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 5 Οκτωβρίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης
 
Συνεργάτης: Αλωνιάτης Απόστολος

Περιγραφή

Στο μάθημα του «Ανάλυση διατάξεων κώδικα ΦΠΑ» ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την Κώδικα του Φόρου Προστιθέμενής Αξία , όπως ισχύει σήμερα με τον νόμο 2859/2000. Εξοικειώνεται με τις φορολογικές απαιτήσεις του νόμου. Το μάθημα βοηθάει στην μετάδοση των βασικών γνώσεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον εκπαιδευόμενο. Με την αναλυτική παρουσίαση ο εκπαιδευόμενος  μαθαίνει τον τρόπο χειρισμού του ΦΠΑ στα έσοδα και τις δαπάνες των υπόχρεων σε ΦΠΑ , αλλά και των φορολογούμενων που εντάσσονται  στο ειδικό καθεστώς και αυτών που απαλλάσσονται.

Κάθε ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση συνοδευόμενη με παραδείγματα και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μεταξύ άλλων το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις αρχές που διέπουν τα ακόλουθα:

 • Ανάλυση κωδικών νέου εντύπου Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
 • Ειδικό καθεστώς Αγροτών - Άρθρο 41, 42 του Κώδικα ΦΠΑ
 • Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών γενικά
 • Ανάλυση διατάξεων άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις, σχετικά με τον διακανονισμό του εκπιπτόμενου ΦΠΑ - και του ΦΠΑ των παγίων - Συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων
 • Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ - Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ - Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου
 • Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ – συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους διακανονισμούς
 • Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (Δικαιώματα και υποχρεώσεις υποκειμένων - Μετατάξεις από και προς το κανονικό καθεστώς)
 • Ειδικό καθεστώς πράξεων λήπτη - Άρθρο 39α
 • Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - Άρθρο 39β του Κώδικα ΦΠΑ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ , οικονομικής κατεύθυνσης, που θέλουν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Νέους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης , που θέλουν να μάθουν πρακτικά θέματα φορολογίας εισοδήματος.
 • Λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων