Σύνδεσμοι

 

Σώμα Ορκωτών Λογιστών

http://www.soel.gr

Οικονομικό Επιμελητήριο

http://www.oe-e.gr/oe/

Υπουργείο Οικονομικών

http://www.minfin.gr/portal/

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gr/gsis_site/

Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστημών Λογιστικής και Χρημ/κης

http://www.hfaa.gr/

Νομοθεσίες και Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://europa.eu/eu-law/index_el.htm

International Federation of Accountants (IFAC)

http://www.ifac.org/

Φορολογιστική

http://www.forologistiki.gr/

Λογιστής

http://www.logistis.gr/

Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας

http://www.dfn2000.gr/

Taxheaven

http://www.taxheaven.gr/

Ναυτεμπορική

http://www.naftemporiki.gr/

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας

http://www.e-themis.gov.gr/Portal/?Page=downloads&menu1=0&menu2=0

Λογιστικός Κόσμος

http://logistikoskosmos.blogspot.gr/

Πρόσβαση

http://www.prosvasis.com/

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων